QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM - CÂU HỎI CÒN BỎ NGỎ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 14,852

Ngày đăng: 07/05/2018

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VIỆT NAM - CÂU HỎI CÒN BỎ NGỎ

Sau 30 năm đổi mới, hệ thống đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ . Nhưng có một nghịch lý là, tốc độ đô thị hóa quá nhanh trong khi các cơ chế, quy định, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý phát triển đô thị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đâu là giải pháp cho vấn đề này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?