GNĐB - CẦN CÓ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 17,548

Ngày đăng: 24/09/2018

GNĐB - CẦN CÓ GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI

Hiện có khoảng 12 triệu hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi với 23.500 trang trại chăn nuôi tập trung. Vậy chất thải chăn nuôi đã được xử lý như thế nào?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?