GNĐB - MỖI NGƯỜI VIỆT TIÊU THỤ 0,9 - 1KG THUỐC BVTV/NĂM

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 17,269

24/09/2018

GNĐB - MỖI NGƯỜI VIỆT TIÊU THỤ 0,9 - 1KG THUỐC BVTV/NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?