BỎ GHI XẾP LOẠI THỨ HẠNG TRÊN BẰNG ĐẠI HỌC, NÊN HAY KHÔNG?

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 87,587

Ngày đăng: 16/10/2019

BỎ GHI XẾP LOẠI THỨ HẠNG TRÊN BẰNG ĐẠI HỌC, NÊN HAY KHÔNG?

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, bằng tiến sĩ danh dự.Nội dung được ghi trên văn bằng có một số thay đổi so với quy định hiện hành. Theo đó, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học không còn các thông tin xếp loại học lực của người học như: Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo; không còn ghi các hình thức đào tạo như “Chính quy” hoặc một trong các hình thức “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.Dư luận cho rằng, việc không xếp loại trên văn bằng sẽ đánh đồng học lực của các học viên, thậm chí hạn chế sự khuyến khích học tập giữa các học viên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?