SAU NĂM 2020: SẼ THÍ ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA TRÊN MÁY TÍNH

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 93,865

Ngày đăng: 05/10/2019

SAU NĂM 2020: SẼ THÍ ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA TRÊN MÁY TÍNH

Tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về thi tốt nghiệp THPT quốc gia sau năm 2020, được tổ chức ngày 25/9 tại Văn phòng Chính phủ, các chuyên gia đề nghị thi THPT quốc gia sau 2020 thì sẽ cấp giấy chứng nhận và thi trên máy tính. Yêu cầu của phương án là sau 2020 tổ chức kỳ thi gọn nhẹ, giảm áp lực, tốn kém, bảo đảm độ tin cậy, tác động tích cực đối với quá trình đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường, từ đó các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp có thể tham khảo sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?