CẦN CÓ TIỀU CHÍ VÀ QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 77,223

Ngày đăng: 25/11/2019

CẦN CÓ TIỀU CHÍ VÀ QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

Việt Nam vốn có truyền thống trọng dụng và đãi ngộ nhân tài.Bởi“Hiền tài là nguyên khí quốc gia; Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, việc thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra hiện nay. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, liên quan tới dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đại biểu đề nghị cần có tiêu chí và quy định cụ thể để xác định nhân tài và có chính sách thu hút và trọng dụng người tài.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?