GẮN HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ VỚI HỆ QUẢ PHÁP LÝ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 85,027

Ngày đăng: 12/11/2019

GẮN HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ VỚI HỆ QUẢ PHÁP LÝ

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, liên quan tới dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nguyên tắc hình thức xử lý kỷ luật gắn với hệ quả pháp lý tương ứng. Theo đó, đối với từng hình thức xử lý kỷ luật “cảnh cáo”, “khiển trách”, “xóa tư cách” thì cán bộ, công chức còn phải chịu hệ quả kèm theo, như cắt một số quyền lợi về vật chất mà đối tượng đó được hưởng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?