TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU - KHÔNG ÁP DỤNG THEO KIỂU CÀO BẰNG

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 51,994

Ngày đăng: 05/06/2019

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU - KHÔNG ÁP DỤNG THEO KIỂU CÀO BẰNG

Dự thảo sửa đổi Luật Lao động năm 2012 đã và đang được dư luận quan tâm với nhiều đề xuất mới, trong đó có đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Vậy, đâu là những mặt được cũng như bất cập của đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu cũng như những tác động của đề xuất tới nền kinh tế và cuộc sống của người dân? Đây sẽ là nội dung chính trong chương trình Góc nhìn đại biểu ngày hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?