NÂNG CAO VAI TRÒ DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG THỜI KỲ MỚI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 60,055

Ngày đăng: 05/07/2019

NÂNG CAO VAI TRÒ DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG THỜI KỲ MỚI

Một số quy định của Luật Dân quân tự vệ chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và pháp luật có liên quan, nhiều vấn đề mới phát sinh trên thực tiễn chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ… bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập. Do đó, việc sửa đổi Luật là cần thiết. Vậy luật sửa đổi lần này cần có những quy định gì mới? Chúng ta cần có những giải pháp nào để tăng cường sự tham gia của người dân vào lực lượng này?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?