CẦN THIẾT QUY HOẠCH GIẢM SỐ LƯỢNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 76,203

Ngày đăng: 16/09/2019

CẦN THIẾT QUY HOẠCH GIẢM SỐ LƯỢNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế như hiện nay, yêu cầu sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam ngày càng trở nên cầp thiết. Hầu hết các cơ sở Giáo dục Đại học Cao đẳng dù định hướng nghiên cứu hay định hướng ứng dụng đều tập trung ưu tiên cho mở rộng tuyển sinh đầu vào đào tạo đại trà. Hoạt động đào tạo tinh hoa và nghiên cứu khoa học của các trường thuộc tốp trên chưa thể hiện được vai trò đầu tàu, chi phối, hỗ trợ cho các cơ sở thuộc tốp trung và tốp dưới. Vậy đề xuất quy hoạch các trường đại học theo hướng tập hợp những trường ở những chuyên ngành khác nhau thành một trường lớn đa ngành nhằm giảm bớt số lượng trường đại học có hiệu quả?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?