GIẢI PHÁP NÀO CHO VẤN NẠN PHÁ RỪNG ?

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 67,194

Ngày đăng: 18/02/2020

GIẢI PHÁP NÀO CHO VẤN NẠN PHÁ RỪNG ?

Rừng là một trong những yếu tố tiên quyết cho vấn đề môi trường. Đảng và Nhà nước cũng luôn đặt công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng. Quan điểm này thể hiện rõ trong Chỉ thị số 36 của Trung ương, xác định: “bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Nhưng trên thực tế, tình trạng phá rừng vẫn diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Vấn nạn này đã từng được Đại biểu Hoàng Văn Hùng – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, đặt vấn đề tại nghị trường Quốc hội, rằng: Phải chăng có sự bao che, tiếp tay, thiếu tinh thần trách nhiệm quản lý của một bộ phận cán bộ chính quyền cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm được giao?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?