GNĐB - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 52,701

Ngày đăng: 10/03/2020

GNĐB - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Một quyết định đã tồn tại hơn 20 năm, trong đó quy định các tiêu chuẩn về việc tổ chức tuyển dụng, thi xét nâng ngạch công chức, viên chức chưa được rõ ràng, minh bạch và còn tồn tại nhiều bất cập. Nhiều ý kiến cho rằng, yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học còn mang tính hình thức, nhiều cán bộ, công chức, viên chức vì muốn cho đủ thủ tục nên đã đăng ký lớp học ngoại ngữ tin học với thời gian học rất ngắn, thậm chí còn có hiện tượng gian lận, mua chứng chỉ mà không cần phải học khiến cho chất lượng các chứng chỉ ngoại ngữ tin học không thực chất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?