NÂNG TẦM UỶ BAN QUỐC GIA VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 63,194

Ngày đăng: 16/03/2020

NÂNG TẦM UỶ BAN QUỐC GIA VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

Mới đây, tại hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi) do Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức, đa số các ý kiến Đại biểu cho rằng: sau 14 năm triển khai thực hiện và tổng kết thi hành Luật Thanh niên cho thấy việc ban hành Luật Thanh niên đã tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, tác động tích cực đối với phong trào thanh niên. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, trong đó có vai trò của Ủy ban quốc gia về thanh niên, tổ chức thanh niên mà trung tâm là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Luật chưa được đề cao; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên còn nhiều vấn đề phải nhìn nhận cụ thể.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?