KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2021 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG BỐI CẢNH MỚI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 25,196

Ngày đăng: 15/06/2021

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2021 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TRONG BỐI CẢNH MỚI

Trong bối cảnh thế giới cũng như Việt Nam vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, xây dựng và thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ then chốt phù hợp với điều kiện hiện nay. Trong bối cảnh đặc biệt, giải pháp nào là thực sự bền vững để giải quyết bài toán kinh tế - xã hội một cách toàn diện nhất. Ứng phó, vượt qua đại dịch Covid-19 song hành cùng giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đất nước sẽ phải được thực hiện ra sao? Đây cũng là vấn đề chúng tôi đề cập trong chương trình Góc nhìn đại biểu ngày hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?