ĐƯA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ NÔNG THÔN

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 18,013

Ngày đăng: 09/08/2021

ĐƯA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ NÔNG THÔN

Nhằm khắc phục những khó khăn còn tồn tại sau 10 năm thực hiên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, Quốc hội tiếp tục thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nhiều Đại biểu cho rằng, tổ chức xây dựng Nông thôn mới cần chú trọng vấn đề phát triển kinh tế nông thôn, quan tâm chất lượng cuộc sống thực sự cho người dân chứ không chỉ là để tăng quy mô và sản lượng sản xuất nông nghiệp thuần túy. Chương trình đưa khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Đề án chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh được tập trung thảo luận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?