ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN THAM GIA XÂY DỰNG LUẬT GIÁM SÁT

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,110

Ngày đăng: 18/03/2015

ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN THAM GIA XÂY DỰNG LUẬT GIÁM SÁT

Thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2015, sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?