GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG LẬP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,198

Ngày đăng: 11/03/2015

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG LẬP

Sáng ngày 11/03, tại huyện Long Mỹ, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở đào tạo nghề công lập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?