LẠNG SƠN LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,466

Ngày đăng: 18/03/2015

LẠNG SƠN LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Sáng ngày 18/03, Đoàn Đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?