NAM ĐỊNH: LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 10,968

Ngày đăng: 11/03/2015

NAM ĐỊNH: LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Sáng ngày 11/03, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự án Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?