TỈNH VĨNH PHÚC LẤY Ý KIẾN THAM GIA VỀ DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,023

Ngày đăng: 18/03/2015

TỈNH VĨNH PHÚC LẤY Ý KIẾN THAM GIA VỀ DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?