BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH SƠN LA, NAM ĐỊNH, QUẢNG NGÃI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,581

Ngày đăng: 14/12/2016

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH SƠN LA, NAM ĐỊNH, QUẢNG NGÃI

Hôm nay ngày 14/12, kỳ họp Hội đồng nhân dân các tỉnh Sơn La, Nam Định và Quảng Ngãi đã bế mạc. Tại kỳ họp này, hội đồng nhân dân các địa phương đã đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế và chính sách của địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?