BÌNH THUẬN: GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,364

Ngày đăng: 19/12/2016

BÌNH THUẬN: GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

ngày 19-12-2016, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?