HĐND TỈNH VĨNH PHÚC TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND CÁC CẤP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,140

Ngày đăng: 12/01/2017

HĐND TỈNH VĨNH PHÚC TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND CÁC CẤP

Sáng ngày 12-01, HDND tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp, tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?