HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI GẮN VỚI LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,313

Ngày đăng: 11/01/2017

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI GẮN VỚI LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác HDND các cấp thành phố năm 2017 và thảo luận chuyên đề với chủ đề “ Vai trò của Thường trực HĐND trong việc tổ chức hoạt động của HĐND theo Luật tổ chức chính quyền địa phương”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?