TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,412

Ngày đăng: 14/01/2017

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Trong thời gian tới, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phục vụ các Đại biểu Hội đồng tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư của công dân một cách hơp lý. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thông báo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?