NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG HĐND CÁC CẤP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,468

Ngày đăng: 12/10/2017

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG HĐND CÁC CẤP

Sáng ngày 12-10-2017, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực HĐND thành phố với thường trực hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã, quý 3 năm 2017 và thảo luận chuyên đề đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền về hoạt động của HĐND các cấp. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?