BÃI NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỚI ÔNG NGUYỄN XUÂN ANH

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,260

Ngày đăng: 24/11/2017

BÃI NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỚI ÔNG NGUYỄN XUÂN ANH

Sáng nay, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 100% đại biểu đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND Thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?