ĐÀ NẴNG: ĐẨY NHANH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,084

Ngày đăng: 15/11/2017

ĐÀ NẴNG: ĐẨY NHANH GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình “HĐND với cử tri” để thông báo với cử tri thành phố về tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa 9, đồng thời tiếp tục tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại chương trình tổ chức trước đó vào tháng 6/2017 cũng như tiếp tục chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND cuối năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?