HĐND TỈNH VĨNH LONG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,126

Ngày đăng: 16/11/2017

HĐND TỈNH VĨNH LONG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP

Hội đồng nhân dân tỉnh Long An vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Hạnh Nam và Mỹ Hạnh Bắc, huyện Bắc Hòa.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?