ĐÀ NẴNG TIẾP TỤC TINH GIẢM BIÊN CHẾ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,376

Ngày đăng: 11/12/2017

ĐÀ NẴNG TIẾP TỤC TINH GIẢM BIÊN CHẾ

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 9, ông Trương Quang Nghĩa Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh một nhiệm vụ mấu chốt quyết định sự thành công của các chính sách là cần sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính. Nội dung này cũng đã được các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua và sẽ tích cực triển khai trong năm 2018, trong đó tinh giản biên chế được xác định là nội dung trọng tâm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?