GIẢM 7400 BIÊN CHẾ TRONG NĂM 2018

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,116

Ngày đăng: 06/12/2017

GIẢM 7400 BIÊN CHẾ TRONG NĂM 2018

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5, hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, sáng 5-12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ tập trung tinh giản biên chế gắn với xây dựng đề án vị trí, việc làm, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?