HĐND TỈNH BẾN TRE KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ VI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,300

Ngày đăng: 04/12/2017

HĐND TỈNH BẾN TRE KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ VI

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX cũng chính thức khai mạc sáng nay. Kỳ họp này nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?