HĐND TỈNH GIA LAI KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ V

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,380

Ngày đăng: 04/12/2017

HĐND TỈNH GIA LAI KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ V

Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI sang nay đã khai mạc kỳ họp thứ năm. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2017 và đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?