HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ KHAI MẠC KỲ HỌP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,128

Ngày đăng: 07/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ KHAI MẠC KỲ HỌP

Ngày 06-12, Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố tổ chức khai mạc kỳ họp cuối năm, đánh giá kết quả đạt được trong năm 2017 và đề ra kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?