HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ KHAI MẠC KỲ HỌP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,242

Ngày đăng: 07/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ KHAI MẠC KỲ HỌP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?