KHAI MẠC KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HĐND TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,509

Ngày đăng: 05/12/2017

KHAI MẠC KỲ HỌP LẦN THỨ 5 HĐND TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA XVIII

Sáng nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?