TT PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA HĐND TP. HÀ NỘI KHÓA XV NGÀY 06-12-2017

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,246

Ngày đăng: 07/12/2017

TT PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA HĐND TP. HÀ NỘI KHÓA XV NGÀY 06-12-2017

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?