HẢI DƯƠNG: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HĐND CÁC CẤP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,175

Ngày đăng: 24/02/2017

HẢI DƯƠNG: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HĐND CÁC CẤP

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tổ chức hội thảo đổi mới phương thức Lãnh đạo của Đảng xây dựng tổ chức bộ máy HĐND các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?