KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,314

Ngày đăng: 14/02/2017

KỲ HỌP THỨ 4 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp bất thường xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quan trọng và có tính cấp bách về phương án vay, sử dụng và trả nợ vốn vay, nhằm thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?