BẠC LIÊU: HĐND TỈNH BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ TƯ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,632

Ngày đăng: 17/07/2017

BẠC LIÊU: HĐND TỈNH BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ TƯ

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm đảm bảo các nội dung theo chương trình đề ra. Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa bế mạc sau hai ngày làm việc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?