BẾ MẠC HĐND MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,672

Ngày đăng: 14/07/2017

BẾ MẠC HĐND MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ

Ngày 14-7, Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố bế mạc kỳ họp được tổ chức nhằm thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?