BẾ MẠC KỲ HỌP HĐND MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,046

Ngày đăng: 13/07/2017

BẾ MẠC KỲ HỌP HĐND MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ

Ngày 13-7, Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố đã bế mạc kỳ họp, thông qua nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?