BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ BA HĐND TỈNH GIA LAI KHÓA XI

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,158

Ngày đăng: 13/07/2017

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ BA HĐND TỈNH GIA LAI KHÓA XI

Kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai bế mạc vào sáng 13-7 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội sau gần 4 ngày làm việc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?