ĐẮK LẮK: TẬP TRUNG CHẤT VẤN VÀ THẢO LUẬN CÁC GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ 6 THÁNG CUỐI NĂM

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,146

Ngày đăng: 12/07/2017

ĐẮK LẮK: TẬP TRUNG CHẤT VẤN VÀ THẢO LUẬN CÁC GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ 6 THÁNG CUỐI NĂM

Kỳ họp thứ 4 HĐND Tỉnh Đắk Lắk khóa IX sẽ tiến hành tập trung tháo luận những vấn đề về tình hình kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và những định hướng trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?