ĐỔI MỚI HOẠT ĐỌNG CỦA HĐND TRÊN TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN THỦ ĐÔ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,216

Ngày đăng: 05/07/2017

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỌNG CỦA HĐND TRÊN TINH THẦN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN THỦ ĐÔ

Với tinh thần đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND, ngày 5-7, HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên chất và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, khóa XV. Trong đó, lần đầu tiên HĐND tiến hành tái chất vấn toàn bộ nội dung kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 3 nhằm xem xét trách nhiệm, thúc đấy tiến độ và hiệu quả giải quyết công việc. Với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và cử tri thủ đô, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, dân chủ trên phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ địa chỉ và rõ công việc”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?