HẢI PHÒNG: KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,242

Ngày đăng: 12/07/2017

HẢI PHÒNG: KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XV

Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng vừa khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?