HĐND TỈNH HẬU GIANG KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 6

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,857

Ngày đăng: 12/07/2017

HĐND TỈNH HẬU GIANG KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 6

Sáng 12-7, HĐND tỉnh Hậu Giang khai mạc kỳ họp lần thứ 6, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội- Quốc phòng an ninh và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?