HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ ĐÃ TỔ CHỨC KHAI MẠC KỲ HỌP

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,314

Ngày đăng: 11/07/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỀU TỈNH, THÀNH PHỐ ĐÃ TỔ CHỨC KHAI MẠC KỲ HỌP

Hôm nay ngày 11/07, Hội đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức khai mạc kỳ họp nhằm thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?