HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN SÁNG 5-7-2017

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,154

Ngày đăng: 06/07/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN SÁNG 5-7-2017

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?