KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ

Chuyên mục: HĐND CÁC CẤP | Lượt xem : 11,162

Ngày đăng: 13/07/2017

KHAI MẠC KỲ HỌP HĐND MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ

Ngày 13-7, Hội đồng nhân dân nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức khai mạc kỳ họp nhằm thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quyết định một số vấn đề quan trọng khác ở các địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?